Struktura

Prezesowi zarządu podlegają:

  • pracownik administracji - kasjer
  • referent  finansowo - księgowy
  • samodzielne stanowisko ds. pracowniczych
  • kierownicy sklepów