Struktura

Prezesowi zarządu podlegają:

 

  • referent  sekcji finansowej z odpowiedzialnością prowadzenia kasy
  • samodzielne stanowisko ds. pracowniczych
  • kierownicy sklepów