Zarząd

Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy.

Prezes Zarządu - Krystyna Knapińska  pełni również funkcję Głównego Księgowego od dnia 01-07-2017r


Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca – Maria Knapińska
Zastępca Przew. – Dominika Konik
Sekretarz Rady   - Marzena Krzyżanowska

 

 

UWAGA !
                 "SPOŁEM " PSS "KOTWICA" W DARŁOWIE ZATRUDNI NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU -GŁÓWNY KSIĘGOWY.

                 WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL. 94 314 27-79.