Bony

W placówkach Spółdzielni realizowane są bony firm: